Безкоштовна доставка та повернення
Повернення протягом 30 днів
Придбайте безпосередньо у офіційного дилера GoPro
ru | ua |

Умови використання

Договір публічної оферти:

За цим Договором одна сторона Продавець з одного боку, і будь-яка особа, яка прийняла умови цього Договору публічної оферти - Покупець, з іншого боку, далі спільно іменовані - Сторони, уклали цей Договір публічної оферти (далі - Договір) колу осіб, який є офіційною публічною пропозицією Продавця укласти з Покупцями договір купівлі-продажу Товарів, фотографії яких розміщені у відповідному розділі Веб-сайту https://gopro-ukraine.com/ 

Продавці, які мають намір здійснювати продаж Товарів за допомогою Веб-сайту https://gopro-ukraine.com/ та Покупці при придбанні Товарів, зображення яких розміщені на відповідних сторінках https://gopro-ukraine.com/, приймають умови цього Договору про наведене нижче.   


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

1.1. Договірні відносини між Продавцем та Покупцем оформляються у вигляді Договору публічної оферти. Натискання на сторінці Веб-сайту https://gopro-ukraine.com/ у відповідному розділі кнопки «КУПИТИ» означає, що Покупець, незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець), відповідно до чинного міжнародного та українського законодавства, взяв до виконання умови Договору публічної оферти, зазначені нижче.  

1.2. Договір публічної оферти є публічним, тобто відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України його умови є однаковими для всіх Покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець). За повною згодою з цим Договором Покупець приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати та доставки товару Продавцем, відповідальності за недобросовісне Замовлення та за невиконання умов цього Договору. 

1.3. Цей Договір набирає чинності з моменту натискання на кнопку «КУПИТИ», яким Покупець дає згоду здійснити покупку наявного у Продавця Товару та діє до моменту отримання Покупцем Товару від Продавця та повного розрахунку з ним. 

1.4. Для регулювання договірних правовідносин за Договором Сторони обирають та, у разі потреби, застосовують українське законодавство. Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлені інші правила, ніж ті, що встановлені українським законодавством, застосовуються правила міжнародного договору. 
 

2. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ 
 

«Договір публічної оферти» - публічний договір, зразок якого розміщено на Веб-сайті GoPro та застосування якого є обов'язковим для всіх Продавців, що містить пропозицію Продавця про придбанню Товару, зображення якого розміщено на Веб-сайті, спрямоване на невизначене коло осіб, у тому числі Покупцям.   

«Акцепт» - прийняття Покупцем пропозиції продавця про придбання Товару, зображення якого розміщено на Веб-сайті GoPro, шляхом додавання його до віртуального кошика та відправлення Замовлення. 

"Товар" - предмет торгівлі (виріб, модель, аксесуар, комплектуючі та супутні предмети, будь-які інші предмети торгівлі), про придбання якого на Веб-сайті GoPro розміщено пропозицію продавця.  

«Покупець» - будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, згідно з чинним міжнародним та українським законодавством, які відвідали Веб-сайт GoPro і мають намір придбати той чи інший Товар.  

«Продавець» - будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, згідно з чинним міжнародним та українським законодавством, які є власниками або розповсюджувачами Товару та за допомогою Веб-сайту GoPro мають намір його продати.  

«Замовлення» - належним чином оформлена та розміщена на Веб-сайті GoPro заявка Покупця на покупку Товарів, що адресується продавцю.  

«Законодавство» - встановлені українським чи міжнародним законодавством норми регулювання договірних правовідносин за Договором. 

«Істотний недолік Товару» - недолік, який унеможливлює або неприпустиме використання Товару відповідно до його цільового призначення, виник з вини виробника (Продавця), після його усунення проявляється знову з незалежних від споживача причин. 
 

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 
 

3.1. Продавець зобов'язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором продати Товар на основі Замовлення, оформленого Покупцем на відповідній сторінці Веб-сайту GoPro , а Покупець зобов'язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, купити Товар та сплатити за нього гроші. 

3.2. Продавець гарантує, що Товар не передано у заставу, не є предметом спору, не перебуває під арештом, а також на нього відсутні будь-які права третіх осіб. 

3.3. Продавець і Покупець підтверджують, що чинний Договір не є фіктивним або удаваним правочином або угодою, вчиненою під впливом тиску або обману. 

3.4. Продавець підтверджує, що має всі необхідні дозволи на провадження господарської діяльності, що регулюють сферу правовідносин, що виникають та діють у процесі виконання цього Договору, а також гарантує, що має право на виробництво та/або реалізацію товару без будь-яких обмежень, відповідно до вимогами чинного законодавства України, та зобов'язується нести відповідальність у разі порушення прав Покупця у процесі виконання цього Договору та реалізації Товару. 
 

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПРОДАВЦЯ 
 

4.1. Продавець зобов'язаний: 

·        виконувати умови цього Договору

·        виконувати замовлення Покупця у разі надходження оплати від Покупця;

  • передати Покупцеві Товар згідно з вибраним зразком на відповідній сторінці Веб-сайту GoPro оформленим замовленням та умовами цього Договору;  

·        перевірити якісні та кількісні характеристики Товару під час його упаковки на складі;

·        повідомити покупця про можливу додаткову комісію при оплаті європейських замовлень картами типу Mastercard, Visa, Visa Electron, Mastercard Electronic, Maestro шляхом інформування в цьому договорі.

4.2. Продавець має право: 

·        в односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим Договором у разі порушення Покупцем умов цього Договору.

  • Або Суб'єкт господарювання з-поміж осіб, що пропонують до придбання на Веб-сайті GoPro Товар за єдиними узгодженими правилами, викладеними в цьому договорі публічної оферти.  


5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПОКУПЦЯ 
 

5.1. Покупець зобов'язаний: 

·        своєчасно оплатити та отримати замовлення на умовах цього Договору;

  • ознайомитися з інформацією про Товар, розміщений на Веб-сайті GoPro 

·        при отриманні Товару в особи, яка здійснила його доставку, переконатися у цілісності та комплектності Товару шляхом огляду вмісту упаковки. У разі пошкодження або неповної комплектації Товару - зафіксувати їх в акті, який разом із Покупцем має підписати особу, яка здійснила його доставку Покупцю.

5.2. Покупець має право: 

·        оформити замовлення на відповідній сторінці Веб-сайту GoPro 

·        вимагати від продавця виконання умов цього Договору;


6.  ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ6.1 Покупець самостійно оформляє замовлення на відповідній сторінці Веб-сайту GoPro шляхом додавання Товарів до віртуального кошика за допомогою натискання кнопки "Перейти до кошика"/"Купити"/"Швидке замовлення", або зробивши замовлення електронною поштою, або за номером телефону, зазначеному в розділі контактів Веб-сайту GoPro.


6.2 Термін формування Замовлення до 2 робочих днів з моменту його оформлення. У разі, якщо замовлення відправлено у вихідний або святковий день, термін формування починається з першого після вихідного робочого дня.7.  ЦІНА ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ7.1 Ціна кожного окремого Товару визначається Продавцем та зазначається на відповідній сторінці Веб-сайту GoPro. Ціна Договору визначається шляхом додавання цін усіх обраних Товарів поміщених у віртуальний кошик та ціни доставки, що визначається в залежності від способу доставки відповідно до умов розділу 8 цього Договору.


7.2 Вартість Замовлення може змінюватися залежно від ціни, кількості або номенклатури товару.


7.3 Покупець може оплатити замовлення такими способами:


1) за допомогою банківського переказу грошей на поточний рахунок Продавця, зазначений у рахунку, в т.ч. за допомогою Інтернет-банкінгу (Покупець оплачує замовлення протягом трьох днів з дати отримання рахунку в розмірі 100% передоплати).


2) післяплатою при отриманні Замовлення в представництві служби доставки на території України або на території іншої країни відповідно до місця здійснення замовлення товару.


3) Кредитною карткою такого типу: 


Visa

Visa Electron

Mastercard

Mastercard Electronic

Maestro

4) будь-яким іншим способом за домовленістю з Продавцем.


Примітка. При оплаті Покупцем замовлення платіжною карткою можливе стягнення додаткової комісії емітентом цієї картки, зокрема при оплаті Покупцем замовлення платіжною карткою можливе стягнення додаткової комісії при оплаті Покупцем європейських замовлень емітентами карток Visa, Mastercard, Visa Electron, Mastercard Electronic, Maestro. При натисканні на сторінці Веб-сайту GoPro у відповідному розділі кнопки "КУПИТИ" означає, що Продавець повідомив Покупця про можливість стягнення додаткової комісії під час оплати Покупцем європейських замовлень, емітентом картки Visa, Mastercard, Visa Electron, Mastercard Electronic, Maestro.


8.  УМОВИ ДОСТАВКИ ТОВАРУ


8.1 Покупець отримує Товар за допомогою доставки, або отримує його особисто. Порядок оплати та отримання вказано на відповідній сторінці Веб-сайту GoPro.


8.2 При доставці Товарів в інші міста України або на території іншої країни, що виконується іншими Службами доставки (далі Компаніями-перевізниками) Покупець в повному обсязі та беззастережно погоджується з Правилами перевезення вантажів цими компаніями-перевізниками.


8.3 Факт отримання Товару та відсутність претензій до якості Товару, що доставляється Компаніями-перевізниками, Покупець підтверджує власним підписом у товаро-транспортній накладній, декларації Компанії-перевізника, або у видатковій накладній при отриманні Товару. Зі свого боку, Продавець гарантує відвантаження Товару Компанії-перевізнику в кількості, зазначеній та оплаченій Покупцем, в комплектності згідно зі специфікацією цього Товару і в належному (робочому) стані та якості.


8.4 У разі відсутності Покупця за адресою доставки, зазначеною Покупцем у заявці, або відмови Покупця від отримання Товару з необґрунтованих причин, під час доставки Кур'єром Компанії-перевізника, Товар повертається до торгового центру відвантаження. Оплата за послуги Компанії-перевізника віднімається із суми, перерахованої Покупцем за Товар. Залишок суми повертається Покупцеві на підставі його листа, надісланого на e-mail: info@gopro.com.ua із зазначенням розрахункового рахунку, на який мають бути повернуті грошові кошти.


Усі питання, що виникли в процесі оплати та отримання Товару, Покупець може з'ясувати за контактними даними в розділі Контакти.

Партнери
Додаток
Додаток для
Передзвонити мені
Передзвонити мені